Questalyze login
ID 
Passord 
 
Sikker forbindelse
Sikker/kryptert kommunikasjon mellom Questalyze og deg/din PC.
Questalyze sperrer alle gratis-epostadresser fra Microsoft (hotmail, live, etc)

Som de fleste allerede vet oppretter uhederlige personer falske epost-adresser for å lure andre folk.

Det er særlig gratis epost-adresser fra Microsoft som får gjennomgå. Det ser ikke ut som om Microsoft har de rette rutinene på plass for å hindre at dette skjer.

Vi har redusert tilgangen hittil, men fra nå av vil du ikke kunne sende skjema/undersøkelser fra eller til Questalyze dersom fra- eller til-adresse er en mailadresse som Microsoft eier.

Tilstanden vil vare til Microsoft får bedre kontroll på registrering og reell identifisering og autentisering av personer.

Personvern (GDPR)
©2005-2024 Akslar AS | Questalyze® er et registrert varemerke