Idrettens Helsesenter AS
Søknadskjema om deltagelse i behandlernettverket
Her er link til søknadsskjema om deltagelse i behandlernettverket. Du
må i tillegg sende inn CV og autorisasjon. Det kan sendes på e-post
bs@idrettshelse.no.

Godkjenningen vurderes langs to linjer, faglige kvalifikasjoner og
tilgjengelighet mv. https://www.idrettshelse.no/article/fakta-om-ihs

Med vennlig hilsen

Kvalitetsleder
Idrettens Helsesenter