Din Barnehage (demo)
Din Barnehage (demo) - Brukerundersøkelse - barnehagene i ABC kommune
Brukerundersøkelse - barnehagene i ABC kommune

Regjeringen har lagt fram en samlet plan for kvalitetssikring innen barnehagesektoren. I denne planen er tre temaområder sentrale:1) en barnehage for alle barn

2) varierte og brukertilpassede barnehager i tråd med de behov som barna og foreldrene har

3) et kompetent personaleMed bakgrunn i dette er det ønskelig at alle tar seg tid til å fylle ut skjemaet. Undersøkelsen er anonym og vil bli brukt til å videreutvikle det tilbudet vi har i dag.