Varde AS
Deltakerundersøkelse 2020
Velkommen til Varde sin deltakerundersøkelse.
Det tar 5- 10 minutter å besvare undersøkelsen, og er et viktig verktøy
for Varde til å kunne bli bedre og utvikle våre tjenester. Svarene som
gis vil bli behandlet konfidensielt.

Med vennlig hilsen
Varde AS
Kjell V. Fromholtz
Avdelingsleder Arbeid og inkludering
90133935
Kjell.fromholtz@varde.as