Norsk kulturskoleråd
Norsk kulturskoleråd - HØRING - Rammeplan for kulturskolen, Fagplan for Sirkus
HØRING - Rammeplan for kulturskolen, Fagplan for Sirkus
Rammeplan for kulturskolen - «Mangfold og fordypning»

Den generelle delen av den nye rammeplanen for kulturskolen - kapittel
1 og 2 - var gjennom en nasjonal høringsprosess før den ble vedtatt på
Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014.

Rammeplanens kapittel 3 inneholder fagplaner for kulturskolens fag, og
fagplanene for dans, musikk, teater, visuell kunst, teater og skapende
skriving ble ferdigstilt i september 2016, etter en omfattende
høringsprosess i alle landets 19 fylker.

I løpet av 2016 er det også laget et utkast til fagplan for sirkus i
kulturskolen. Som en del av ferdigstilling av denne planen inviteres
Norsk kulturskoleråds medlemskommuner v/ kulturskole, universitet- og
høgskoler samt andre relevante miljø til en åpen høring på utkast til
fagplan for sirkus.

For å få mest mulig konstruktive innspill til planene er det ønskelig
at kollegium diskuterer planen, og sammen former innspill på vegne av
det aktuelle høringsmiljøet.


Frist for å levere høringsinnspill: 16. desember 2016

Takk for konstruktive høringsinnspill, som bidrag til at fagplanen for
sirkus blir av beste kvalitet og et godt redskap for utvikling av
sirkusfaget av kulturskolen.

Med vennlig hilsen
Åste Selnæs Domaas

Fagsjef
Norsk kulturskoleråd